Bent u zeker dat u voldoende ingedekt bent tegen het onderpresteren van uw belangrijke leveranciers?

Onderpresteren uw leveranciers? Dan dient u voldoende te zijn ingedekt. Ontdek met deze 10 vragen of dat het geval is:

  1. Bevatten uw contracten duidelijke prestatieafspraken?
  2. Heeft u minstens twee kpi´s per contract bepaald?
  3. Is per kpi duidelijk gedefinieerd wat/hoe en met welke frequentie er dient gemeten te worden?
  4. Zit er een lijst van definities in uw contract zodat u zeker bent dat ieder begrip dezelfde betekenis heeft voor elke partij?
  5. Is er bepaald wat de gevolgen zijn van niet-presteren?
  6. Heeft u bepaald op welke manier uw leverancier(s) verbeteringen moeten rapporteren bij onderprestatie?
  7. Heeft u criteria bepaald op welk moment frequent onderpresteren kan leiden tot het overschakelen naar een nieuwe leverancier?
  8. Zijn er compensaties voorzien in uw afspraken voor geleden schade bij onderpresteren?
  9. Loopt de impact van onderpresteren voor uw leverancier verder dan enkel maar de remediëring van de misgelopen levering of dienst
  10. Stuurt u onmiddellijk bij het aanzienlijk niet-naleven van de afspraken door uw leverancier een officiële ingebrekestelling zodat u tenminste gedekt bent moest de onderprestatie verder uit de hand lopen?