Skip to main content

Is uw relatie met uw leverancier(s) voldoende professioneel?

Hoe professioneel is de relatie met uw leveranciers? Kom het te weten door uzelf deze 10 vragen te stellen:

  1. Zitten dezelfde aankoper en verkoper al vijf jaar of meer tegenover elkaar?
  2. Lopen werknemers van uw leverancier bij uw bedrijf binnen alsof het lijkt dat ze leden van uw eigen bedrijf zijn?
  3. Zou het als directielid interessant zijn om eens deel te nemen aan een vergadering met de verkoper van uw leverancier om de “sfeer” eens te voelen?
  4. Voorziet uw leverancier persoonlijke incentives (geschenkjes), bv. op het einde van het jaar (al dan niet gekoppeld aan bepaalde afnamecijfers)?
  5. Komt het al eens voor dat, op het moment dat uw aankoopmensen in het contractproces stappen, er tussen de eigen technische mensen en die van de leverancier al over prijzen is gepraat, waardoor er nog weinig ruimte tot echte onderhandeling overblijft?
  6. Zien uw aankoopleden sommige leden van de leverancier tijdens events op uitnodiging?
  7. Bent u niet zeker of uw mensen voldoende kritisch zijn om die hoge korting voor veel stuks af te wegen tegen een iets hogere prijs, maar waardoor minder werkkapitaal zal vast komen te zitten?
  8. Twijfelt u soms of uw aankoopdienst voldoende in vraag stelt of wat de aanvragers willen aankopen ook echt noodzakelijk is en of die gouden kranen echt wel moeten?
  9. Zou een jaarlijkse meeting tussen de directie van uw belangrijkste leveranciers en die van u een toegevoegde waarde kunnen hebben?
  10. Zou het kunnen dat het introduceren van een nieuwe leverancier een objectiever beeld gaat geven over de huidige?