Skip to main content

Aankoopoptimalisatie

Om op een goede manier uw prioriteiten te bepalen kunt u best als volgt te werk gaan:

  • Trek per item voor iedere deelvraag die u met “Ja” of “Neen” hebt beantwoord een punt van uw startscore 10.
  • Noteer uw scores voor alle 10 originele vragen en zet ze overzichtelijk in een radardiagram.
  • Selecteer hieruit de 3 of 4 laagste scores.
  • Schat in welke items het meeste/snelste een positieve impact hebben op uw aankoopgebeuren.
  • Beperk u nu tot een tweetal topics en start met het opstellen van uw actieplan
  • Bespreek dit met uw managementteam om ervoor te zorgen dat uw hele organisatie achter deze aanpak staat.